Zoznam zmien z veľkého jesenného/podzimného patchu je tu!

Konečne tu pre Vás máme pripravený preložený zoznam zmien z veľkého patchu. Veľká vďaka patrí užívateľovi „V4GlNAS_emFOURek„, ktorý celý tento zoznam pre Vás preložilTakže dúfame, že oceníte túto jeho snahu.

Pokiaľ sa Vám to nechce čítať (nečudujem sa Vám), tak si môžete pozrieť video od JackFragsa, kde však nájdete iba tie najdôležitejšie veci. 😉

OBECNÉ ZMĚNY

 • Opraven pád hry, který mohl nastat při nastupování do vozidla nebo používání vybavení vojáka.
 • Vylepšen pohyb vojáka tak, aby lépe seděl s BF3, při zachování přesnosti animace z BF4.
 • Opravena chyba na mapě Obléhání Šanghaje, kdy se hráč mohl stát nezranitelným blízko vlajky „A“.
 • Přidáno potvrzení „ready“ stavu před začátkem kola. Minimální počet potvrzení „ready“ stavu pro start kola je počítán podle teamu s nižším počtem hráčů.
 • U zaměřovacích křížků a optik upraveno měřítko a zlepšena viditelnost proti světlým pozadím.
 • Stromy a křoví nyní reagují na změny pohybu vzduchu způsobených vrtulníky a stíhačkami.
 • Různé opravy kolizí a další vylepšení výkonu byli provedeny na mapách Dragon’s Teeth.
 • Uniform soldier aiming (nové nastavení zorného poľa) umožňuje přesné nastavení míření oproti předešlým hodnotám.
 • Oprava aktivních výtahů na mapě Rozbřesk v režimech Domination, DM družstev, týmový DM a Defuse.
 • Indikátor vysoké latence upraven tak, aby hráči lépe poznali, pokud zrovna mají lag.
 • Opravena vzácná chyba, kdy se mohl druhý Commander „spawnout“ přes toho již připojeného, což vyústilo v dva Commandery v jednom týmu 🙂
 • Opraven problém chybějící „kill“ karty (info o tom kdo Vás zabil) v hardcore režimu pokud byl vypnutý „killcam“.
 • Zvýšen časový limit kola režimu Chain Link na 30 minut. Zároveň ztráta tiketů je nyní o 40% pomalejší.
 • Opraven problém, při kterém hráč dostal nesprávné chybové hlášení, pokud se snažil připojit na plný server.
 • Do nastavení vyhledávače serverů přidána možnost předvolby „Classic“.
 • Zvýšen čas obnovení Gunshipu pro Commandera na 60 vteřin.
 • Opraven případ, kdy příslušenství Commandera nebylo aktivní pro tým, pokud byl Commander pod Proxy útokem.
 • Opraven pád hry související s používáním balistického štítu.
 • Vysoká obnovovací frekvence je nyní defaultní a nelze vypnout. Taktéž přidána podpora pro PS3/Xbox 360.
 • Snížen čas potřebný k zobrazení indikátoru příchozí poškození.
 • Opravena chyba, kdy hráči po připojení na mapu Přehrada Lancang po Levolution události neslyšeli „VO“ a alarm.
 • Opraven problém, kdy došlo k odhození „Battlepickupu“ ihned po jeho sebrání. Zároveň opravena chyba, kdy „Battlepickup“ nešel sebrat, pokud se v jeho blízkosti nacházel někdo další.
 • Defaultní hodnota tiketů pro režim Rush je nyní 100.
 • Opravena chyba, kdy hráč ztratil Operační vylepšení, pokud se narodil ve vozidle.
 • Úpravy efektů kouře (z granátů, atd.). Kouř je nyní větší, hustější a vydrží déle.
 • Opravy některých materiálů, které špatně reagovaly na dopadající projektily.
 • Oprava chyby, kdy mohl být počet hráčů v družstvu větší než zamýšlený maximální počet pěti hráčů.
 • Opravená chyba, kdy se Gamertag nezobrazil správně.
 • Ikony nad nepřítelem nyní mají navíc „štítovou“ variantu, která značí, že protihráč používá perk „Obrana“ zaručující 10% redukci poškození.
 • Oprava chyby, kdy se hráč na mapě Paracelská bouře mohl dostat pod loď na vlajce „E“.
 • Snížené cukání hlavy vojáků.
 • Přidána možnost pro střelbu během pádu (neplatí pro skákání).
 • Opraveno zneužívání chyby na mapě Operace Locker.
 • Opraveno zneužívání chyby blízko základny US na mapě Metro 2014.
 • Opravena chyba na mapě Dawnbreaker (Rozbřesk), kdy se hráč mohl dostat „pod mapu“.
 • Opravena chyba na mapě Středisko Hainan, kdy se hráč mohl dostat „pod mapu“ nedaleko základny US. Zároveň opravena chyba, kdy se hráč mohl schovat za zdí a střílet po ostatních hráčích.
 • Opravena chyba, kdy lékárnička a bedna s náboji blokovali použití defibrilátoru.
 • Trvalá oprava chyby, kdy si hráč mohl vzít vybavení z různých herních tříd.
 • Opravena chyba, kdy se splněné úkoly z China Rising a Second Assault na konci kola zobrazovaly jako nesplněné.
 • Upraveny zaměřovací body pro hledí na blízko a na dálku hlavních zbraní ženisty (PWD).
 • Animace vizuálního zpětného rázu byla odebrána u mířidel (kolimátorů) pro blízké vzdálenosti (krom železných, IRNV a FLIR) a všech mířidel pro střední vzdálenosti. Tato změna nemá nic společného s reálným zpětným rázem zbraně a nikterak ho neovlivňuje.
 • Přidána možnost pro nastavení zmáčknutí/držení tlačítka pro přidání „boostu“ u vozidel.
 • Přídáno nastavení pro úpravy citlivosti míření skrze mířidla. Rozšířená nastavení jsou přístupná skrze pokročilé volby v menu „Ovládání“.
 • Opravena chyba Commandera, která mohla způsobit nesprávnou funkci taktické rakety, pokud vlajka (garantující taktickou raketu) přešla do neutrálního stavu, když byla raketa ve vzduchu.
 • Opravena chyba, kdy počáteční spawny týmů v týmovém DM byli příliš blízko u sebe. Týká se všech map.
 • Oprava chyba režimu Obliteration, kdy mohl nastat konec kola při odjištěné bombě, pokud vypršel časový limit kola.
 • Oslepující granáty (flashbangy) nyní způsobují potlumení HUDu zasažených hráčů.
 • Opravena chyba režimu „Capture the Flag“, kdy mohl vyhrát tým s vyšším počtem bodů bez ohledu na počtu ukořistěných vlajek (body by měli být zohledněny pouze při stejném počtu sebraných vlajek).
 • Opravena chyba na mapě Zahrada Lumphini a režimu Conquest Large, kdy Commander nedostal možnost využití skenu pěchoty, pokud byl v momentu zabrání vlajky pod Proxy útokem.
 • Opravena chyba, kdy hráč mohl zůstat zaseknutý v menu úprav během hraní režimu Defuse.
 • Oprava správného zobrazení vystřelených kulek v železných mířidlech lehkých kulometů.

ÚPRAVY CARRIER ASSAULT

 • Pokud je loď otevřena, spawn na padáku bude dostupný stejně jako předtím.
 • Pokud je zničen první bod na lodi, spawn bránícího teamu je posunut dále do útrob lodi, ale útočící tým se bude dále moci spawnovat pouze na padáku.

 ÚPRAVY MAP DRAGON’S TEETH

 • Obecné opravy kolizí.
 • Opraveny glitche/exploity pro vysoká místa.
 • Přidána funkce „mimo oblast (šedá zóna)“ pro některé střechy jako prevence zneužívání zakázaných pozic.

ÚPRAVY STÍHAČEK

 • Opraven problém, který mohl způsobit chybnou orientaci kamery zpoza vozidel tak, že byla namířená z vrchu nebo zespodu.
 • Přidána nová pozice kamery při pohledu zpoza stíhačky.
 • Přidána možnost zapnout/vypnout rollování kamery společně se stíhačkou při pohledu z třetí osoby.
 • Opraven problém, kdy se u SU50 a F35 nesprávně přehrával zvuk dopadajících kulek, pokud jste byli pod palbou.
 • Vizuální zpětný ráz střelby stíhaček byl zredukován na 30% původní hodnoty.
 • Upraveno chování stíhaček při dosažení maximální výšky.
 • Opraven problém, který způsoboval problikávání kokpitu stíhačky do HUDu.

ÚPRAVY A OPRAVY ZBRANÍ

 • Opraven problém s nepřesností RPG a XM25, který se objevil pokud hráč velmi rychle po střelbě přepnul zbraň na jinou a pak zase zpět, rozptyl byl příliš velký, dokud hráč znovu nevystřelil.
 • Obecné změny zbraní: Zredukován efekt potlačující palby. Odstraněn modifikátor zpětného rázu při přiblížení. Přidána 75% redukce zpětného rázu při střelbě od boku.
 • Úsťová brzda: Snížen celkový dopad tohoto příslušenství. Zredukován jak pozitivní tak i negativní efekt.
 • Těžká hlaveň: Přesunuta část bonusu, které toto vylepšení dávalo do rozptylu při pohybu, do snížení navyšování rozptylu. Těžká hlaveň by nyní měla být vhodným vylepšením pro střelbu dávkami na dlouhé vzdálenosti.
 • Lasery: Lehce vylepšena střelba od boku při stoji.
 • Opraveny hodnoty navýšení rozptylu, které byli předtím nesprávné (převážně zbraně z DLC)
 • Přidán chybějící bullpup modifikátor pro SAR-21.
 • Zvýšena úsťová rychlost: Vylepšena úsťová rychlost u Slugů a téměř všech zbraní s tlumičem. Zvýšena základní úsťová rychlost u některých zbraní, která byla příliš pomalá pro střelbu na jejich zamýšlenou vzdálenost.
 • Model poškození: U většiny zbraní bylo mírně sníženo minimální a maximální poškození. Nyní pro zabití na extrémně krátkou a velmi dlouhou může vyžadovat zásah navíc.
 • Zpoždění výstřelu: Odstraněno u všech revolverů.
 • Desert Eagle: Úsťová rychlost kulek a minimální poškození bylo sníženo.
 • Provedeny změny u zbraní s pomalou rychlostí střelby tak, aby se lépe používali při střelbě na delší vzdálenosti oproti rychlejším zbraním.
 • Karabiny a PWD nyní mají unikátní bullpup modifikátory, které jim zlepšují bonusy oproti jejich protějškům z útočných pušek.
 • Munice: Zbraně, které měly malé zásobníky dostávají více munice v porovnání s jejich protějšky.
 • PWD: Vylepšen minimální rozptyl při střelbě za pohybu.
 • LMG: Vylepšen rozptyl při střelbě za pohybu lehkých kulometů, používající kazetové zásobníky.
 • DMR: Vylepšený zvuk při zasažení z DMR.
 • SKS a M36EMR nyní nedovolují použít zadržení dechu.
 • Úsťové rychlosti byly zvýšeny.
 • Opakovací (bolt action) odstřelovačky: U některých byla navýšena úsťová rychlost. Rychlost střelby u Gol Magnum byla snížena.
 • SMAW: Lehce navýšena maximální rychlost a akcelerace.
 • MBT LAW: Prošlo velkou změnou na základě návrhů komunity. Nyní je zapotřebí přesnějšího zamíření, aby se „spustilo“ automatické navádění. Pro raketu je obtížnější, aby se začala navádět na náhodný cíl mezi vámi a vaším cílem. Také už nefunguje zaměření na cíle za překážkou. Lehce byla snížena rychlost střely. Automatické navedení na cíl nyní započne 100m před cílem, namísto původních 15, což dává protivníkovi o něco delší čas na případnou reakci.
 • SLAMy: Poškození a poloměr výbuchu lehce sníženy. Tři SLAMy již sami o sobě nezneškodní tank a pro jeho zničení je potřeba jednoho zásahu raketou.

 OPRAVY A VYLEPŠENÍ ANIMACÍ

 • Všechny pistole: Odstranění nahodilosti animace při střelbě za použití železných mířidel na základě vazby z CTE.
 • Všechny automatické pistole: Zkrácen čas animace zákluzu zbraně během střelby pro zabránění chybného zobrazení zákluzu během rychlé střelby.
 • Automatické pušky: Opraveny chybějící animace stisknutí spouště.
 • Unica 6: Opravena chyba animace, kdy kohoutek zůstal zaseknutý při použití železných mířidel. Zkrácena doba přebití tak, že zásobník je registrován jako plný rychleji.
 • CS5: Opravena chyba mizejícího zásobníku při přerušení dobíjení. Opraven problém, kdy se nepřehrála animace zasunutí náboje do komory, když jste vystřelili před koncem taktického přebíjení.
 • G36C: Opraveno držení zbraně během přebíjení.
 • CZ-805: Opraveno držení zbraně během přebíjení.
 • AWS: Přidána střelba dávkou.
 • XM25: Opravena animace střelby, včetně pohybu „vratné páčky“ (reciprocating charging handle).
 • Bulldog: Opravena chyba animace přebití, kdy dokončujete přebití po změně zbraně.
 • M60E4: Úprava pro přerušené přebíjení tak, aby lépe odpovídaly ostatním LMG; zásobník nyní zůstává ve zbrani při přerušení přebíjení.
 • L96A1: Přidány chybějící animace pro přerušené přebíjení.
 • JNG90: Upraven práh přebíjení tak, aby se zabránilo přeskočení animace zasunutí náboje do komory na konci přebíjení prázdného zásobníku.
 • SR338: Opravena chyba, kdy se dala přeskočit animace střelby při střílení určitou kadencí.
 • Navýšen vizuální čas přebíjení.
 • L85A2: Upravena pozice rukojeti tak, aby zahnutá rukojeť nezasahovala do lučíku (ochrany spouště); opravena chyba animace, kdy docházelo k přesunům příslušenství během přebíjení.
 • RPK-74M: Zkrácen čas obou přebíjení o 0.3s pro lepší shodu s animací přebíjení.
 • HK45C: Odstraněna špatná pozice kohoutku při přepnutí mezi držením zbraně a pohledu skrze mířidla.
 • ACW-R: Zkrácen čas pro registraci přebití.
 • QBU-88: Opravena chyba klepání zbraně
 • SR2: Přidána animace pohybu „vratné páčky“ během střelby.
 • SR2: Opraven chybějící závěr při přebíjení zbraně „naprázdno“, opravena chyba, kdy docházelo ke špatné pozici zbraně během sprintu ve vodě.
 • 870: Opraven problém s prolínáním po „zazoomovaném“ výstřelu a nabitím další patrony.
 • M16A4: Opravena chyba špatné pozice dvounožky a opravena chyba textury chybně umístěného prachového víka.
 • RFB: Odstraněn přebytečný náboj při střílení za použití dvounožky a železných mířidel.
 • MK 11 MOD 0: Otevřené prachové víko pro zabránění zaseknutí zbraně. Odstraněna nesprávná rotace během střílení za použití dvounožky.
 • Všechny DMR a M82A3: Opravena chyba, kdy docházelo k přeskočení animace střelby při použití dvounožky za určité kadence.
 • M412 Rex, .44 Magnum: Upravena animace střelby pro nové hodnoty zpoždění stisknutí spouště + opraveno „chování“ spouště během sprintu.
 • Všechny LMG, které používají pásový zásobník: Přidáno vizuální upozornění „posledních nábojů v zásobníku“ při míření skrze mířidla.
 • AWS: Opravena pozice rukojeti tak, aby lépe seděla na liště při pohledu z první osoby.

GRANÁTY

První schválené vybalancování granátů.

Přehled:

 • Zredukována počáteční kapacita RGO a v40 Mini granátů o jeden.
 • Snížen poloměr výbuchu RGO a v40 Mini, nyní vyžaduje vyšší přesnost pro plné poškození.
 • Zvýšen čas, který je zapotřebí pro doplnění granátů z muničních beden.
 • Tyto změny nepřímo vylepšují specializace Útok a Granátník.

Detailní seznam:

 • Zredukována kapacita RGO z 2 na 1.
 • Zredukován vnitřní poloměr výbuchu RGO z 1.65 na 1.
 • Zredukována kapacita v40 z 3 na 2.
 • Zredukován poloměr výbuchu v40 z 7 na 6.
 • Zredukován vnitřní poloměr výbuchu v40 z 2.5 na 1.
 • Zvýšen čas doplnění granátů z muniční bedny:
  • Flashbang 5s->9s
  • RGO 7s->25s
  • V40 8s->13s
  • Světlice 1s->6s
  • M18 5s->9s
  • M34 8s->25s
  • M67 5s->25s
  • XM25 DART 1s->3.5s (5->4 počet nábojů)
  • XM25 3.5s->6s (2->1 počet nábojů)
  • 40mm 3GL 8s->18s
  • 40mm Smoke 2.5s->5s (nyní odpovídá flashbangům)
  •  40mm LVG/HE 8s->9s

 VYLEPŠENÍ A OPRAVY HUDu

 • Přidány rozšířené možnosti pro nastavení ikon HUDu.
 • Podpora pro nastavení průhlednosti HUD ikon.
 • Míření skrze mířidla nyní automaticky zprůhledňuje HUD ikony.
 • Přidána nová možnost zda spotovací klávesa (defaultně Q) zároveň uděluje i rozkazy družstvu.
 • Info panel herního režimu nad minimapou nyní zobrazuje i cílový objekt rozkazu velitele družstva.
 • Odstraněn problém, kdy vznikala mezera mezi minimapou a info panelem TDM režimu.
 • Odstraněna chyba, kdy se v čínské verzi hry na minimapě nezobrazovaly světové strany.
 • Přidána rozšířená možnost pro změnu průhlednosti částí HUDu.
 • Upraveny zaměřovací body pro hledí na blízko a na dálku hlavních zbraní ženisty (PWD).
 • Přidána rozšířená možnost na změnu velikosti minimapy.
 • Přidána rozšířená možnost, aby ikony na minimapě automaticky měnily velikost podle nastavení měřítka minimapy.
 • Přidána rozšířená možnost pro nastavení defaultního měřítka minimapy.

VYLEPŠENÍ OŽIVOVÁNÍ

 • Přidána funkce, která nad padlým spoluhráčem ukáže čas, který zbývá do možnosti jeho oživení, takže hráč může rozhodnout koho oživit dříve.
 • Přidán zvuk, který se přehraje, pokud jsou defibrilátory nabity na 100% (takže oživí spoluhráče na 100% životů).
 • Odstraněn problém, kdy hráči zmizel HUD, pokud během fáze oživení vyvolal herní menu.
 • Opravena chyba, kdy hráč mohl oživit spoluhráče pouhým nabíjením defibrilátoru.
 • Opravena chyba, která se objevovala, pokud se dva hráči vedle sebe v teamu vybavili defibrilátory a chystali se oživit jiného hráče teamu, hráč který provedl oživení nedostal žádné body a místo něj dostal body druhý hráč.

ÚPRAVY REŽIMU RUSH

„DICE <3 RUSH“ je Battlefield 4 komunitní snaha s cílem vylepšit Rush na mapách základní verze hry. Tyto počáteční změny zahrnují nové rozložení a změny pravidel na mapách:

 • Záplavová zóna
 • Golmudská železnice
 • Středisko Hainan
 • Přehrada Lancang
 • Operace Locker
 • Paracelská bouře
 • Neznámý signál
 • Obléhání Šanghaje
 • Zavod 311

Vylepšení pro Rozbřesk a další změny na mapách výše se budou dále řešit.

 • Vypnutí funkce Commandera pro režim Rush na všech mapách.

VYLEPŠENÍ PRO KOMPETITIVNÍ OBLITERATION

 • Omezen rozsah radaru na domovské bázi na 40 metrů.
 • Bomba již nemusí být položena v určitém pořadí.
 • Snížen čas, který je potřeba na položení bomby z 10s na 8s.
 • Ikona bomby posunuta výše nad hlavu nosiče bomby.
 • Na základě zpětné vazby od hráčů, zmenšena bojová oblast na Operaci Locker.
 • Zmenšena bojová oblast na Golmudské železnici a upraveny spawnovací body.
 • Opravena chyba, kdy se bomba na Golmudské železnici objevovala mimo oblast.
 • Zabránění přístupu na střechy skrze potrubí Zavod 311.
 • Zmenšena bojová oblast na Zavod 311.

 OPRAVY JEDNOTLIVÝCH PLATFOREM

PC

 • Oprava pádu hry.
 • Přidána možnost nastavit FOV pro pohled kamery zpoza vozidel.
 • Opraven problém, kdy uživatelé nemohli přenastavit výstroj vojáka na slot 1.
 • Opraven problém, kdy nastavení chatovacího okna nefungovalo správně potom čo hráč opustil hru.
 • Vylepšení indikátoru latence.
 • Lepší „post-processing“ u středního grafického nastavení.
 • Opravená chyba, kdy zmizl text při přepínaní mezi EOR kamerou a tabulkou. Text už teď zůstává bez ohledu na akce v hře.
 • Přidána funkce pro vypnutí automatického zapínání zrychlení u stíhaček.

PS3

 • Oprava pádu hry.
 • Oprava pádu hry, která se objevovala na závěrečné obrazovce kola.

OPRAVY SERVERŮ

 • Opraven problém, kdy indikátor zásahu (červený klín) ukazoval ze špatného směru.
 • Snížena „historie času snímků“ pro všechny platformy, aby se hráč častěji připojoval na server ze svého regionu (pravděpodobně při použití Rychlého hledání/připojení).

Tak a to je pre tento patch všetko (chvalabohu). Ste spokojný s tým ako hra vyzerá po patchi? 🙂

Zdroj: Battlelog

Battlefield 1 lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do (Zdroj: Heureka.cz) Porovnat ceny >>

Štítky:, , , , , ,

15 komentářů

Napsat komentář